یوگا دانشی باستانی درباره بدن است که قدمت آن به 5000 سال پیش در کشور هند بر می گردد. این ورزش، از کلمه (yoj) در زبان سانسکریت گرفته شده که به معنای یکی کردن و وحدت است . یوگا به ایجاد یکپارچگی بین ذهن، جسم و روح نیز گفته می شود. برای اینکه انسان بتواند با خود و دنیای اطرافـــش در تعادل و هارمونی باشد؛ باید به یکپارچگی جسم، ذهـن و روح برسد.

بر همین اساس احسـاس، کردار و بینش او نیز باید در تعادل باشد. برای رسیـدن به این تـعادل، فرمولی بدست آمده که از ورزش ، تنفس و مراقبه تشکیل می شود. این موارد، قسمت های اصلی یوگا را تشکیل می دهند. در یوگا از بدن مراقـبت شده و به آن احترام گذاشته می شود؛ چراکه بدن اولین وسیله بـرای رشد انسان محسوب می شود.

با پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی میل و حرص بشر برای به روز بودن و مدرن شدن افزایش یافته و همین امر موجب گشته تا انسانها با فاصله از طبیعت آرام و بی آلایش، آرامش معنوی را قربانی آسایش مادی خویش نمایند. نتیجه این امر، بالا رفتن روزافزون آمار افسردگی و بیماری های روحی– روانی، انواع سرطان ها و حتی خودکشی می باشد که همین موارد، خود باعث رشد سریع استفاده از داروهای آرام بخش و ضد افسردگی گشته است که تــاثیر این داروهــا نـیز مقـــطعی بوده و اعتیادآور اســت.

تحقیقات وسیع علمی در این زمینه ثابت کرده افرادی که از طریق درونگری، خود شناسی و خداشناسی سعی در مقابله با این مشکلات را داشته اند؛ نه تنها بر افکارمنفی و فشارهای ذهنی غلبه کرده اند؛ بلکه با رسیدن به آرامش بیشتر،تاثیر مثبت و عمیقی برزندگی خود و دیگران گذاشته اند. در این میان یوگا یکی از بهتـرین روشها برای مقابله با  این مشکلات است که بسیاری از پزشکان در جوامع غـربی از شیوه های آن در کنار سایر موارد درمانی بخاطر تاثیر سریع، عمیق و کم هزینه اش استفاده نموده و به نتایج قابل توجهی در این باره دست پیدا کرده اند.

یوگا یک وسیله درمانی محسوب می شود که به شما کمک می کند تا از وضعیت بدن خود آگاه شوید. این ورزش، بدن انسان را انعطاف پذیر کرده و موجب می شود بجای استرس ، آرامش بر بدن حاکم شود. تکنیک هایی در یوگا وجود دارد که هم بدن را ورزش می دهد و هم ذهن را به تکاپو و فعال بودن وادار می کند.
این تکنیک ها شامل حــرکات یوگا ( آساناها )، حرکات تنفسی ( پرانایــاما ) و مدیتیشن ( مراقــبه ) هستند.
از نظر فوائد نیز تکنیک ها به سه دسته ی فیزیولوژیکی، بـــیوشیمیایــی و روحی – روانـی تقسیم می گردند.