دوره های آموزشی پرانا

Red Yoga
prana
بسیاری از عادتهای بد، ریشه روحی- روانی دارند. یوگا، با آموزش تمرکز بر درون، شما را از نگرانی های بی مورد رها ساخته و انرژیتان را بر آنچه واقعا اهمیت دارد؛ متمرکز می سازد. به کمک یوگا، یاد می گیرید که علل عدم توجه به سلامتی و انگیزه های پرخوریتان را پیدا کنید. به مرور زمان، متوجه نوعی احساس کنترل بر زندگیتان می شوید . به علاوه انجام تمرینات یوگا با سرعت بالا موجب تعرق زیاد و کاهش وزن می گردد. از اینرو یوگای فعال پرانا با ترکیبی ازحرکات قدرتی به همراه مراقبه اقدام به کاهش سریع وزن شما  خواهد کرد.

Light Yoga

یکی دیگر از کلاسای یوگای پرانا، یوگای ملایم با ترکیبی از حرکات ملایم به همراه مدیتیشن است که در این قسمت افراد با ناراحتیهای جسمی و ذهنی خفیف می توانند درمان گردند. همچنین سالمندان نیز قادر خواهند بود از آن بهره مند گردند. چه بسا روشهای ملایم تر، کارآیی بیشتری برای کاهش دردها داشته باشد.